Bestuur van het parkmanagement

Het bestuur bestaat uit ondernemers die allen een bedrijf hebben op het industrieterrein, aangevuld met een vertegenwoordiger van de Gemeente. Doordat ze bedrijven vertegenwoordigen in verschillende sectoren hebben ze een goed overzicht van de gemeenschappelijke belangen, hetgeen ook tot uitdrukking komt in de collectieve contracten die zijn afgesloten en het aantal bedrijven op het industrieterrein dat lid is.